اسلام و حقوق بشر
139 بازدید
ناشر: انتشارات سایه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیدگاه اسلام درباره حقوق بشر به قلم استاد آیت الله قربانی